Øvrig kontaktinformasjon

Formann:
Kjetil Erland Nilsen
E-post: kj_erland@hotmail.com
Mob: 94827594

Nestformann:
Erik Gundersen
E-post: erik.gundersen@hotmail.com
Mob: 977 52 177

Regnskap:
Willy Lunden
E-post: willy@venneslapistolklubb.com
Mob: 958 71 260

Banesjef:
Geir Eriksen
E-post: geir-e@hotmail.com
Mob: 916 60 014

Oppmann:
Jan Erik Faarevaag
E-post: farevaag@online.no
Mob:917 93 256

Medlemsansvarlig og webadmin:
Sven Doerries
E-post: doerries.sven@gmail.com
Mob: 909 12 759

Varamedlem:
Tina Bakkeskau
E-post: tinbakk@hotmail.com
Mob: 476 59 359