Øvrig kontaktinformasjon

Formann:
Anders Føreland
E-post: tyr_28@hotmail.com
Mob: 916 00 611

Nestformann:
Erik Gundersen
E-post: erik.gundersen@hotmail.com
Mob: 915 75 502

Regnskap:
Willy Lunden
E-post: willy@venneslapistolklubb.com
Mob: 958 71 620

Banesjef:
Geir Eriksen
E-post: geir-e@hotmail.com
Mob: 916 60 014

Oppmann:
Mats Gaudestad
E-post: m_gaudestad@hotmail.com
Mob: 909 11 560

Sekretær:
Erik Myrva
E-post: erik.myrva@gmail.com
Mob: 928 51 918

Varamedlem:
John Erlend Holmer
E-post: johneholmer@gmail.com
Mob: 900 55 245