Vennesla Pistolklubb – Årsmøte 2021

Instrukser for å avgi elektronisk stemme via e-post v/årsmøtet 2021

Årsmøtet (medlemmene) skal stemme over følgende:

 1. Godkjenne årsberetning
 2. Godkjenne regnskapet og budsjett
 3. Godkjenne Lov for Vennesla pistolklubb
 4. Fastsette kontingent
  • Forslag: Kontingenten økes med kr 80. Dette for å følge forbundets økning og justere for generell prisøkning
 5. Fastsette organisasjonsplan
  • Forslag: Styret ber årsmøtet gi styret fullmakt til å nedsette de grupper som styret anser for hensiktsmessige med medlemmer i henhold til gruppenes mandat
 6. Velge styreleder
  • Forslag: Anders Føreland (Ny. Velges for ett år)
 7. Velge nestleder
  • Forslag: Erik Gundersen (Valgt for to år i fjor)
 8. Velge 4 styremedlemmer
  • Forslag: Geir Eriksen, Willy Lunden, Erik Myrva, Mats Gaudestad
 9. Velge varamedlem
  • Forslag: John Erlend Holmer
 10. Velge kontrollutvalg
  • Forslag: Valg av kontrollutvalg utsettes til neste årsmøte fordi klubben må ha en sak på hva kontrollutvalgets oppgaver skal være.

Instrukser:
Stemmer du ja til alle punktene kan du skrive «Jeg stemmer ja på alle punkter».
I tillegg, legg ved telefonnummer vi kan nå deg på dersom det vil være behov for å verifisere stemmen.

Stemmer du nei til ett eller flere punkter må du definere hva du stemmer på hvert punkt.
Ønsker du å stemme blankt på ett eller flere punkter skriver du «Blankt» under dette punktet.

Hvordan registrere stemmen din:
Hvert stemmeberettiget medlem sender sine stemmer på e-post til: post@venneslapistolklubb.com

Annet:
Stemmene vil bli opptalt 15. juni 2021 og må være innsendt innen utgangen av mandag 14. juni 2021.
Valgresultatet publiseres på Facebook og klubbens nettside så snart det er opptalt og kontrollert.

Opptelling: Styret
Kontrolltelling: Valgkomiteen